Regulamin Ośrodka Kika

1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Ośrodka Kika.
2. Wszelkie usterki i uwagi prosimy zgłaszać właścicielowi Ośrodka.
3. Dba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14 i kończy o 10.00 dnia następnego.
4. Wynajem dokonywany jest w cyklu tygodniowym lub w terminach innych, w miarę wolnych miejsc.
5. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku ustalanego po kontakcie sms-owym, mailowym lub telefonicznym. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja uznawana jest jako nieważna. Zadatek powinien być wpłacony w terminie 3 dni roboczych od kontaktu z właścicielem Ośrodka. Z chwilą rezygnacji z terminu, zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostała kwota za wynajem jest pobierana w dniu przyjazdu wraz z doliczają kwotą za opłatę klimatyczną za każdą wypoczywającą osobę. Wysokość opłaty na dany rok ustala Rada Gminy Mielno.
6. Dla każdego domku przewidziane są dwa miejsca parkingowe. Parking jest ogrodzony, niepłatny i niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za parkujące samochody, ani za cenne rzeczy pozostawione w nich lub w domkach.
7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 rano.
8.Osoby postronne mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 23.00. Po tej godzinie prosimy o opuszczenie posesji lub zgłoszenie się do Właściciela.
9.We wszystkich domkach zabrania się palenia papierosów, za wyjątkiem tarasów, na których znajdują się popielniczki.
10. We wszystkich domkach zabrania się smażenia ryb. W razie konieczności przygotowania takich potraw, prosimy zgłosić się do Właściciela, który użyczy Państwu zewnętrzną kuchenkę gazową z możliwością usmażenia ryb na tarasie.
11.Na tarasach zabrania się grilowania. Miejsce do tego przeznaczone może być przed lub za domkiem.
12.Właściciel zapewnia grzejniki , które można włączyć w chłodniejsze dni.
13.Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi z chwilą opuszczania domków.
14. Do dyspozycji na terenie Ośrodka jest plac zabaw dla dzieci. Korzystanie z niego może odbywać się pod okiem dorosłych.
15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w domkach, na placu zabaw lub na pozostałej części posesji.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy prądu lub wody.
17.Bardzo prosimy o czystość i porządek w domkach.
18. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domków i posesji powstałych z winy wynajmujących.
19.Przekazanie i odbiór domku odbywa się zawsze w obecności Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. W dniu przyjazdu spisywany jest liczny prądu.
20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka traci wpłacone pieniądze za pobyt i pokrywa straty ewentualnych uszkodzeń oraz opuszcza obiekt.
21. Właściciel ośrodka uprzejmie prosi o zdjęcie pościeli i opróżnienie koszy na śmieci w dniu wykwaterowania oraz o rozliczenie się za prąd , na podstawie licznika zużycia, który znajduje się w każdym domku.
22. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględna segregacja śmieci, zgodnie z wytycznymi Gminy Mielno (w każdym domku znajduję się ulotka poświęcona właściwej segregacji oraz odpowiednie do tego pojemniki).
23. Właściciel nie wyposaża domków w ręczniki, a papier toaletowy jest przygotowany tylko na dzień przyjazdu. Zawsze można poprosić o uzupełnienie mydła, płynu do naczyń i worków na śmieci.
24. Uiszczenie zadatku lub opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ośrodka Kika.